Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT privind pachetul de servicii de călătorie
 Nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . 

Părțile contractante: 
   Societatea FINE WEST TOUR SRL cu sediul social în Jud. Bihor, Comuna Aștileu, Sat Chistag, nr. 134/ Sediu punct de lucru Jud. Bihor, Municipiul Oradea, Str. Ady Endre, Nr.10, Ap.6, tel.0754578077/0773737267,email:finewestour@gmail.com/contact@finewestour.com, Cod Unic de Înregistrare: 47069245, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J5/3251/25.10.2022, titulară a Licenţei de turism nr: 2698 din 18.01.2023 cu termen de valabilitate nelimitat pentru Agențiile prevăzute la pct. 7.2:, pentru Agenţia  FINE WEST TOUR, Cont bancar: 
RON-R015BTRLRONCRT0663097401
EUR-R062BTRLEURCRT0663097401, 
deschise la banca: TRANSILVANIA, reprezentată prin Doamna SCHUSTER JOZEFINNE ELIDA, în calitate de: ADMINISTRATOR, denumită în continuare Agenţia ORGANIZATOARE, 
 și călătorul/reprezentantul calatorului, 
Domnul/doamna . . . . . . . . . ……………………………………, telefon . . . . . . . . . ., telefon mobil . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ……………………………………..., au convenit la încheierea prezentului contract. 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Obiectul contractului îl constituie:
 1.1.1. Vânzarea de către agenția …………………………, în calitate de agenție de turism Organizatoare, a pachetului de servicii de călătorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, Bonul de comandă, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie. 
1.1.2. Intermedierea de către agenția …………………………………, care acționează ca și agenție de turism Intermediară, conform prevederilor legale în vigoare și contractelor încheiate de către FINE WEST TOUR TOUR S.R.L. cu alte agenții de turism Organizatoare (în aceasta situatie agenția de turism Organizatoare, alta decat FINE WEST TOUR S.R.L., va fi numita pe tot parcursul prezentului contract Agenția sau Organizatorul), a pachetului de servicii de călătorie constituit de către Organizator, înscris in voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, Bonul de comanda, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie. 
1.2. Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie, cât și precizarea calității FINE WEST TOUR S.R.L. în relația cu călătorul (agenție de turism Organizatoare sau Intermediara) se regăsesc în Bonul de comandă, parte integrantă a prezentului contract. 

II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
 2.1. Contractul se încheie, dupa caz, în momentul semnarii lui sau a Bonului de comandă, care este parte integrantă a contractului, de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin telefon și/sau mijloace electronice. Se considera acceptare a condițiilor contractuale de servicii de călătorie, în cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice: 
a) Exprimarea acordului călătorului prin transmiterea către Agenție a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarată de călător ca adresă de corespondență/contact; 
b) Exprimarea acordului verbal, în cadrul conversatiei telefonice purtate de către călător cu un reprezentant al Agenției, cu condiția ca aceasta conversație telefonică să fie înregistrată, iar călătorul a fost de acord cu înregistrarea conversatiei telefonice; 
c) Exprimarea acordului prin achitarea de către călător a contravalorii pachetului de servicii de călătorie în baza facturii emise de Agenția; 
2.2. Pentru procesarea unei rezervări de servicii de călătorie, Agenția poate solicita un avans de până la 90% din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care călătorul solicita serviciile. 
2.3. În cazul in care, cu acordul calatorului, prezentul contract este pus integral la dispoziția acestuia sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligația de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în Bonul de comandă, oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate calatorului de Agenție, nefiind necesară încheierea în forma scrisă pe suport hârtie a contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 
2.4. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie. 

III. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 
3.1. Prețul total al pachetului este de . . . . . . . . . ., inclusiv toate taxele, comisioanele, marja/remunerația FINE WEST TOUR SRL, tarifele și alte costuri suplimentare suportate de Agenție. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în Bonul de comanda, alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispoziție calatorului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factura. 
3.1.1. Pentru serviciile FINE WEST TOUR SRL de rezervare a pachetelor de servicii de călătorie proprii sau după caz de intermediere a pachetelor de servicii de călătorie ale altor agenții de turism organizatoare, Călătorul datorează și se obligă să plătească FINE WEST TOUR SRL marja Agenției (în cazul pachetelor proprii) sau remuneratia/comisionul FINE WEST TOUR SRL de intermediere (in cazul pachetelor intermediate), de minim 5% din prețul total al rezervarii/achiziției pachetului de servicii de călătorie. Marja FINE WEST TOUR SRL sau după caz remunerația/comisionul FINE WEST TOUR SRL de intermediere este inclusă în prețul total comunicat Călătorului și prevăzută explicit în Bonul de comandă. Marja FINE WEST TOUR SRL sau după caz remunerația/comisionul FINE WEST TOUR SRL de intermediere este datorată de Călător din momentul rezervarii/achiziției pachetului de servicii de călătorie. Prin marja FINE WEST TOUR SRL sau după caz remunerația/comisionul FINE WEST TOUR SRL se înțelege retribuția pe care Călătorul se obligă să o plătească către FINE WEST TOUR SRL în orice situație (inclusiv în situații de forță majoră sau caz fortuit), pentru serviciile de rezervare sau de intermediere a pachetelor de servicii de călătorie, efectuate în conformitate cu prezentul contract/Bonul de comandă. 
3.2. Modalități de plată: La încheierea contractului Agenția poate solicita plata unui avans din prețul stabilit sau, după caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de călătorie, după cum urmează: 
a) Pentru Pachete de servicii de călătorie prefabricate pentru destinații în România:
 - conform condițiilor de încasare specificate pentru fiecare program în parte în Bonul de comanda; 
b) Pentru Pachete de servicii de călătorie combinate pentru destinatii în România: 
- 100% avans din preț la încheierea contractului; 
c) Pentru Pachete de servicii de călătorie prefabricate pentru destinatii în afara României: 
- conform condițiilor de încasare specificate pentru fiecare program în parte în Bonul de comanda; 
d) Pentru Pachete de servicii de călătorie combinate pentru destinatii în afara României 
 – transport + servicii de călătorie la destinatie, altele decat transportul: 
- 100% avans din pretul transportului + conditiile specifice de incasare pentru serviciile de calatorie la sol, altele decat transportul, in functie de tipul produsului si oferta;
– combinatia a cel puțin 2 servicii de călătorie la sol, altele decat transportul: 
- condițiile specifice de încasare pentru serviciile de călătorie la sol, în funcție de tipul produsului și oferta; e) Pentru Pachete de servicii de călătorie intermediate de FINE WEST TOUR SRL de la Organizatori cu sediul în afara României pentru destinatii oriunde în lume
– Pachete de servicii de călătorie ale Organizatorilor  cu sediul în UE  intermediate de FINE WEST TOUR SRL:
– pachete de servicii de călătorie cu zbor charter, circuite, safari, excursii și pachete opționale și transferuri incluse in pachete
 – oferta standard, în limita locurilor disponibile:
 - 40% avans din preț la momentul rezervarii, iar diferenta de plata se achita după cum urmează: 
20% din pret pana cu cel târziu 31 de zile calendaristice înaintea datei de începere a călătoriei/sejurului, respectiv 40% din pret pana cu cel târziu 21 de zile calendaristice înaintea datei de începere a călătorie/sejurului;
– ofertele speciale și oferte de tip last minute : 
- 40% avans din preț la momentul rezervarii, iar diferenta de plata se achita după cum urmează: 60% din pret pana cu cel târziu 31 de zile calendaristice înaintea datei de începere a călătoriei/sejurului;
 – pachete de servicii de călătorie combinate: transport cu avionul (altele decat cele charter) + servicii de călătorie la sol – oferta standard, în limita locurilor disponibile:
 - 100% avans din prețul biletului de avion în momentul rezervarii biletului de avion și eșalonat, conform condițiilor specifice de încasare, pentru serviciile de călătorie la sol și a tipului de oferta contractat, specificate in Bonul de comanda
3.3. Plata pachetului de servicii de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singura moneda, în valută specificata in contract sau în RON la cursul de referinta al BNR din ziua emiterii facturii. 3.4. În cazul în care plata pachetului de servicii de călătorie se face prin virament sau depunere, în conturile bancare ale Agenției, călătorul poate opta pentru una din următoarele modalități de plata: a) Plata în conturile Agenției deschise la banca TRANSILVANIA, prin virament sau prin depunere directă în conturile Agenției:
- pentru plăți în LEI:R015BTRLRONCRT0663097401; 
- pentru plăți în EUR: R062BTRLEURCRT0663097401;

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENȚIEI 
4.1. Agenția își rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract înainte de începerea executării pachetului, dacă aceste modificări sunt nesemnificative și a informat călătorul cu cel puțin 24 de ore înainte de data începerii călătoriei. În cazul modificării semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, înainte de începerea executării pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie, modificarea locului de cazare, majorarea prețului cu peste 8%, sau dacă nu se pot îndeplini cerințele speciale ale calatorului pe care Agenția le-a acceptat, etc. aceasta are obligația de a informa călătorul cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii călătoriei. 
4.2. Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micsorarii, dupa caz, arătând totodată modul de calcul al majorarilor sau micșorărilor de preț ale contractului. Majorările de prețuri sunt posibile numai ca o consecință directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de: (a) prețul transportului de pasageri care rezulta din costul carburanților sau al altor surse de energie; (b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi; sau (c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. Prețurile stabilite în contract pot fi majorate, numai dacă Agenția trimite călătorului o notificare clară și inteligibilă privind aceasta creștere, însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. 
4.3. Agenția este răspunzătoare de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează sa fie furnizate de Agenție sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri: 
a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului; 
b) cand neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; 
c) cand neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.
 4.4. Agenția are obligația să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații, în cazul în care acestea au suferit modificări, față de cele stipulate în Bonul de comandă: 
a) ora programată de plecare, precum și orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport și ale sosirii; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a intermediarului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgență care sa îi permita contactarea organizatorului și/sau a intermediarului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care sa permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 
4.5. Agentia Organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in prezentul Contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin: 
(a) furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistență consulară; si (b) acordarea de asistență calatorului în ceea ce privește efectuarea comunicărilor la distanța și sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative. 
Agenția are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în niciun caz costurile efective suportate de Agenția.
 4.6. Agenția este obligată să informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu p. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului. 
4.7. Atunci cand o parte semnificativă din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care intoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, în cea mai apropiata varianta fata de cea inițială. 
4.8. În cazul în care serviciile alternative propuse, conform p. 4.7, au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenția acorda călătorului o reducere adecvată a prețului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse, conform p. 4.7, doar in cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata. 
4.9. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu p. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, dupa caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie. 
4.10. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile mentionate la p. 4.8 si 4.9 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator. 

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CĂLĂTORULUI 
5.1. În cazul în care călătorul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate să transfere contractul unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului. In acest caz, între călătorul care nu poate participa la călătoria turistica contractata (cedentul), persoana careia ii este transferat contractul (cesionarul) si Agentie (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractat si transferat. Responsabilitatea incheierii contractului de transfer (cesiune) revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Agenției (debitorului cedat). Călătorul care transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana careia ii este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer. 
5.2. Călătorul este obligat sa comunice Agenției în termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevăzute la cap. IV pct. 4.1. al doilea paragraf din prezentul contract sau în timp util înainte de începerea călătoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.3 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru: (a) sa accepte modificarea propusa; sau (b) sa rezilieze/denunte contractul fără a plăti vreo penalitate de reziliere/denunțare. În cazul în care călătorul nu comunica Agenției opțiunea sa în termenul prevăzut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificările au fost acceptate de catre calator, conform noilor condiții și călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip. 
5.3. În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra careia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct. 4.1. al doilea paragraf din prezentul contract, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
 5.4. În cazul în care călătorul reziliază/denunță unilateral contractul în temeiul 5.2. lit. b) sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul: 
a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propusă de Agenție; 
b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propusa de Agentie, cu rambursarea diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele doua pachete de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii de călătorie; 
c) să i se ramburseze toate plățile efectuate de către sau pe seama calatorului, fără întârzieri nejustificate și, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data încetării contractului; 
5.5. În cazul situației menționate la p. 5.4 lit. c), călătorul are dreptul sa solicite Agenției și o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților în baza prevederilor prezentului contract sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu exceptia cazurilor in care: 
a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar Agenția îl înștiințează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai tarziu de: 
20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile; 
7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile; 
 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 
b) Agenția nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare astfel cum sunt prevăzute la cap. IV pct. 4.3 lit. b)-c) și înștiințează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului; 
c) anularea s-a făcut din vina calatorului. 
5.6. Călătorul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea unilaterala îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii, caz în care Călătorul este obligat sa achite doar marja FINE FINE WEST TOUR SRL sau după caz remunerația/comisionul FINE WEST TOUR SRL de intermediere, conform prevederilor art. 3.1.1. și 5.20 din prezentul Contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii de călătorie contractat. 
5.7. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decat cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția va rezolva cerințele calatorului în limita posibilităților, eventualele diferente de preț urmând a fi suportate de către călător. Dacă călătorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la cap. VI la momentul respectiv și încheierea unui nou contract. 
5.8. Călătorul este obligat sa achite la recepția unității hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 
5.9. Călătorul este obligat sa prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de Agenție (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi. 5.10. Călătorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fără ca acestea să facă parte din prezentul contract sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar Agenția nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză. 
5.11. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de exemplu călătoria împreuna cu minori, situație în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, formalități legate de pașapoarte și vize, formalități legate de sănătate, cum ar fi: vaccinări, obligația efectuării unor teste pentru infecția cu COVID-19 și prezentarea rezultatelor acestor testări etc.), călătorul are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă cetățenilor români consultarea site-ului Poliției de Frontieră: https://www.politiadefrontiera.ro si a site-ului Ministerului Afacerilor Externe a Romaniei: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informații complete privind Regimul de călătorie în străinătate, cât și în ceea ce privește condițiile de călătorie/intrare pe teritoriul țării/țărilor de destinație. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei, care nu sunt în sarcina Agenției (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, obligația obținerii vizei, obligația de a avea pașaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare, obligația vaccinării, obligatia efectuarii unor teste pentru infectia cu COVID-19 si prezentarea rezultatelor acestor testări - enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. 
5.12. Se recomanda călătorilor contactarea Agenției cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.). 
5.13. În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, călătorul are obligația sa respecte programul de acordare a serviciilor : cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.
 5.14. În cazul sejururilor cu locul de desfășurare în afara României, călătorul are obligația să respecte programul de acordare a serviciilor: de regulă, o zi hotelieră/noapte de cazare începe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare și se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea în acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme și/sau neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare după ora 18:00 trebuie anunțată în prealabil. 
5.15. Repartizarea camerelor se face strict de către unitatea de cazare/hotelier în funcție de criteriile proprii și de disponibilitatea din momentul cazării, astfel încât nu se pot garanta numărul camerei, etajul și/sau amplasarea, cu excepția cazurilor în care se specifica în mod expres acest aspect. 
5.16. În cazul în care un călător angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
5.17. Călătorul este obligat sa folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat. 
5.18. Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către acesta. 
5.19. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natura cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli. 
5.20. În toate cazurile de renunțare/suspendare/neprestare/anulare a rezervarii/achiziției pachetului de servicii de călătorie, indiferent de cine solicita/invoca renuntarea/suspendarea/neprestarea/anularea rezervarii/achiziției pachetului de servicii de călătorie, sau de motivele renuntarii/suspendării/neprestării/anulării, inclusiv în cazul renuntarii/suspendării/neprestării/anulării sau imposibilității de prestare pe motiv de forță majoră sau caz fortuit, Călătorul are obligația de a plați FINE WEST TOUR SRL marja Agenției sau după caz remuneratia/comisionul FINE WEST TOUR SRL, respectiv FINE WEST TOUR SRL are dreptul de a reține din sumele achitate de către Călător marja Agenției sau după caz remunerația/comisionul FINE WEST TOUR SRL conform prevederilor art. 3.1.1. din prezentul Contract, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată. 

VI. RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI, DELIMITAREA RĂSPUNDERII 
6.1. Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul anulează sau renunță din vina sa la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei următoarele penalizari menționate mai jos, cu excepția situațiilor în care Bonul de comanda prevede alte cote de penalizare, caz în care prevalează și se aplica exclusiv penalizarile din Bonul de comanda. Prin renuntare se inteleg, dupa caz, urmatoarele situatii:
 I. refuzul Calatorului de a achita diferenta pentru pachetul de servicii de călătorie rezervat; 
II. neprezentarea Calatorului, cu rezervarea efectuata și avans achitat, pentru a plăti diferențele; 
III. neprezentarea Calatorului, cu rezervarea efectuata și pret integral plătit, la aeroport/locul de plecare/destinatie. 
IV. retragerea Calatorului, exprimata in scris; 
V. Călătorul din propria dorință/inițiativă decide să înlocuiască serviciile de călătorie parte componenta a pachetului, cu servicii de călătorie a altor Furnizori/Prestatori, contractate pe cont propriu sau decide să intrerupa sejurul/călătoria; 
VI. Călătorul nu poate pleca în sejur/călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia; 
VII. Călătorul este întors de la graniță sau nu i se permite tranzitul/intrarea pe teritoriul unui stat de către serviciul de graniceri/politia de frontiera; 
VIII. Refuzul de îmbarcare a Calatorului din partea companiei aeriene din motive ce țin de persoana Calatorului; Penalizarile aplicabile în caz de renuntare/anulare: 
6.1.1. În cazul Pachetelor de servicii de călătorie prefabricate pentru destinatii în România, prevazute la p. 3.2. lit. a) din prezentul contract, penalizarile pentru renuntari/anulari sunt după cum urmează: - conform condițiilor de penalizare specificate pentru fiecare program în parte în Bonul de comandă; 
6.1.2. În cazul Pachetelor de servicii de călătorie combinate pentru destinatii în România, prevazute la p. 3.2. lit. b) din prezentul contract , penalizarile pentru renuntari/anulari sunt după cum urmează: 100% din preț pentru renunțări/anulari din momentul rezervarii;
 6.1.3. În cazul serviciilor de călătorie externe (cu locul de desfășurare în afara României), penalizarile pentru retrageri/anulari sunt după cum urmează: 
A. Pentru Pachete de servicii de călătorie prefabricate pentru destinatii în afara României, prevazute la p. 3.2. lit. c) din prezentul contract: conform politicii/conditiilor de penalizare specificate in Bonul de comanda, potrivit condițiilor din program; 
B. Pentru Pachete de servicii de călătorie combinate pentru destinatii în afara României, prevazute la p. 3.2. lit. d) din prezentul contract d1. – transport + servicii de călătorie la destinatie, altele decat transportul: 100% din prețul transportului pentru renuntari/anulari din momentul rezervarii + penalizarile specifice serviciilor de călătorie la sol, altele decat transportul, în funcție de tipul produsului și ofertă;
– combinatia a cel puțin 2 servicii de călătorie la sol, altele decat transportul: - penalizari specifice fiecărui tip de serviciu de călătorie din pachetul combinat;
– pachete de servicii de călătorie cu zbor charter, circuite, safari, excursii și pachete opționale și transferuri incluse în pachet – oferta standard, în limita locurilor disponibile: 
a) 40% din preț pentru renuntari/anulari pana cu cel târziu 31 de zile calendaristice înaintea datei de începere a călătoriei/sejurului; 
b) 60% din preț pentru renuntari/anulari în intervalul 30-18 zile calendaristice înaintea datei de începere a călătoriei/sejurului; c
) 80% din preț pentru renuntari/anulari în intervalul 17-11 zile calendaristice înaintea datei de începere a călătoriei/sejurului; 
d) 100% din preț pentru renuntari/anulari în intervalul 10-0 zile calendaristice înaintea datei de începere a călătoriei/sejurului și/sau neprezentare.
– pachete de servicii de călătorie combinate: transport cu avionul (altele decat cele charter) + servicii de călătorie la sol – oferta standard, în limita locurilor disponibile: 100% din prețul biletului de avion pentru renuntari/anulari din momentul efectuarii rezervarii pentru biletul de avion și conform condițiilor de penalizare specifice fiecărui serviciu de călătorie la sol și tipului de oferta contractat;
. 6.2. Prin exceptie de la prevederile p. 6.1, călătorul are dreptul să înceteze prezentul contract înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. În acest caz călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet din care se scade și se reține de către FINE WEST TOUR SRL, în conformitate cu prevederile art. 5.20 din prezentul Contract, marja FINE FINE WEST TOUR SRL sau după caz remunerația/comisionul FINE WEST TOUR SRL de intermediere. În situația dată Călătorul nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară din partea Agenției. 
6.3. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în Bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reținerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1. 6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acestuia. 
6.5. Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competenta refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie. 
6.6. Penalizarile echivalente cu 100% din preț se aplica și în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru ca documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia. 
6.7. Călătorul trebuie sa depună în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de călătorie la Agentie. In caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare. 
6.8. Agenția va acorda despăgubiri adecvate în funcție de neconformitatile constatate sau gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Valoarea maximă a despăgubirii acordate de Agenția nu poate depăși triplul prețului total al pachetului de servicii de călătorie. 
6.9. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situații de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia. 
6.10. Toate sumele menționate se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată. 
6.11. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul Agenției care deruleaza programul de călătorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de călătorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile de călătorie, acestea fiind destinate transportului. 

VII. ASISTENȚĂ ȘI RECLAMAȚII
7.1. Călătorul poate solicita asistență FINE WEST TOUR SRL, folosind unul din următoarele mijloace:
a) apelând la serviciul de asistență al FINE WEST TOUR SRL la tel 0773737267; Acest serviciu de asistență al FINE WEST TOUR SRL permite: - contactarea rapidă a agenției organizatoare, inclusiv la destinatie; - contactarea rapidă de către părinte a minorului neînsoțit; 
b) prin telefon/fax la Agentia FINE WEST TOUR SRL de la care s-a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, conform datelor de contact de la p. 7.2. lit. c) de mai jos. 
7.2. Călătorul informează fără întârzieri nejustificate Agenția, ținând cont de circumstanțele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constantă pe parcursul executarii unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie. Informarea/Reclamația se va face de către călător, folosind unul din următoarele mijloace: 
a) apeland la serviciul de asistenta al FINE WEST TOUR SRL.la tel 0773737267; 
b) prin e-mail la adresa: finewestour@gmail.com; 
c) prin telefon/fax la Agentia FINE WEST TOUR SRL de la care s-a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, conform datelor de contact de mai jos: Datele de contact ale Agenției pentru asistență și reclamații: • FINE WEST TOUR - Județ Bihor, Municipiul Oradea, str. Ady Endre nr.10, Ap.6 tel/fax:0754578077/0773737267; • 

Termenul de soluționare a reclamației este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării de către FINE WEST TOUR SRL a reclamației. 
7.3. În cazul în care unul dintre serviciile de călătorie nu se executa în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenția remediază neconformitatea, cu exceptia cazului in care: (a) neconformitatea nu poate fi remediată; sau (b) remedierea implica cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate. Dacă Agenția, în conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioada în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția dovedește ca neconformitatea este imputabilă călătorului, unor terțe persoane sau unor cauze imprevizibile și inevitabile, după cum este prevăzut la p. 4.3. din prezentul contract.
 7.4. În cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuși acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie sa specifice un termen dacă agenția de turism organizatoare refuză sa remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată. 
7.5. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor penalități de reziliere și, după caz, poate să ceară reducerea prețului și/sau despăgubiri. 

VIII. ASIGURARI 
8.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolventei FINE WEST TOUR SRL, pentru pachetele de servicii de călătorie în care FINE WEST TOUR are calitatea de Organizator, la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. cu sediul în România, București, Sector 3, Str. Emil Gârleanu, Nr.11, BL. A8, SC.2, Ap. 49, COD-031132, Poliţa de asigurare Serie IF-i Nr. 3572 valabilă până la data de 17.11.2023 și este afişată pe pagina web a agenţiei de turism FINE WEST TOUR (cu indicarea adresei web: finewestour.com)

8.2. Condițiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt: 
8.2.1. în cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (denumit în continuare Beneficiar) va solicita FINE WEST TOUR SRL, anterior depunerii cererii de despăgubire, un document prin care acesta să ateste faptul că nu a fost, nu este și nu va fi în măsură să execute obligațiile aferente contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat.
8.2.2. In termen de maxim 45 (patruzecișicinci) de zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Beneficiarul are obligația de a transmite SOCIETĂȚII DE ASIGURARE GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative. Documentele justificative constau, in principal, in: a) contractul privind pachetul de servicii calatorie sau serviciul de calatorie asociat; b) fotocopiile documentelor de plata aferente contractului privind pachetele de servicii de calatorie sau serviciile de calatorie asociate (chitante, ordine de plata etc.); c) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere; d) documentul prin care FINE WEST TOUR SRL să ateste faptul ca nu a fost, nu este și nu va fi în măsură să execute obligațiile aferente contractului privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de călătorie asociat, mentionat la p. 8.2.1. de mai sus. 8.2.3. Despagubirea aferenta fiecarui contract privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea cheltuielilor de repatriere. 8.2.4. Despagubirea aferenta Politei de asigurare in cazul insolvenței Seria IF-i, Nr. 3572 (denumită în continuare Polița), va fi platită: - Beneficiarilor care justifică dreptul la plata acesteia și care au depus cerere de despăgubire în termenul menționat la p. 8.2.2. de mai sus. - în limita sumei asigurate menționată în Polița; si - in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către SOCIETATEA DE ASIGURARI GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. a documentelor justificative pentru toți Beneficiarii, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere menționat la p. 8.2.2. de mai sus. 
8.2.5. În cazul în care cuantumul prejudiciilor depășește, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurată stabilită prin Polița, indiferent de numărul Beneficiarilor, despăgubirile se acordă, în limita acestei sume, fiecarui Beneficiar, proporțional cu raportul dintre suma asigurata stabilita prin Polița și totalul cuantumului prejudiciilor
 8.2.6. Despăgubirea se plătește în moneda în care Beneficiarul a achitat contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
 8.2.7. În cazul în care după plata despăgubirii FINE WEST TOUR SRL execută obligațiile aferente contractului privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de călătorie asociat și/sau returnează sumele achitate și/sau cheltuielile de repatriere către călător, călătorul are obligația de a restitui SOCIETĂȚII DE ASIGURARE GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. 8.3. Facultativ, călătorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistență care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Călătorul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, dacă Agenția oferă acest tip de serviciu. 
8.4. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul sau, deoarece acesta este doar intermediar între călător și asigurător. 
8.5. Punctul de contact central care facilitează cooperarea administrativă și supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul României, care desfășoară activități în mai multe state membre: Ministerul Turismului, Adresa: CALEA VICTORIEI  nr. 152,  București, Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro 

IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXĂ LA ACESTA ȘI SUNT URMĂTOARELE: 
a) formularul de informare precontractuală; 
b) bonul de comandă; 
c) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, după caz; 
d) programul de călătorie, dupa caz; e) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenției puse la dispoziția călătorului, în format tipărit sau pe suport electronic. 

X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
10.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Călătorul va furniza Agenției datele personale solicitate și este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derularii și monitorizarii prezentului Contract de către Agenție. De asemenea, Călătorul, declară că este titular al drepturilor părintești și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani pe care îl însoțesc, dupa caz. 
10.2. Călătorul are dreptul de acces și de informare privind datele personale și dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum și dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al Agenției. Datele de contact ale acestuia sunt afișate pe pagina web a Agenției 
10.3. Prelucrarea datelor personale de către Agenție se va face doar prin personalul propriu și se va limita accesul la acele persoane care îndeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract. 
10.4. În vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale ale Agenției unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate către terte persoane care prestează serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de călătorie necesare, inclusiv în afara Uniunii Europene, dupa caz, situația în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului român îndreptățite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații. 
10.5. Agenția se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a: 
a) împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi: - citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare; - divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate; - utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date. 
b) se asigura că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces; 
c) înregistrează când și cui au fost comunicate datele cu caracter personal; 
d) se asigura ca, în timpul transmiterii de date cu caracter personal și al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau șterse fără autorizare; 
e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.
 10.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situația în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispoziții legale. 

XI. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR 
11.1. Soluționarea alternativă a litigiilor  reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid și echitabil. 
11.2. Direcția de soluționare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vanzari sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă. 
11.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal. 

XII. DISPOZIȚII FINALE 
12.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
12.2. În toate cazurile în care Bonul de comandă parte integrantă a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt în neconcordanță cu prevederile prezentului contract, prevederile Bonului de comandă vor prevala.
 12.3. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. 
12.4. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea exista, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul. 
12.5. Călătorul declară că Agenția l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunostinta cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției. 
12.6. Litigiile apărute între părți se rezolva pe cale amiabilă în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente. 
12.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
12.8. Prezentul Contract intră în vigoare și se aplică pachetelor de servicii de călătorie rezervate începând cu data de 15.03.2023.

Agenția de turism,                                                          Călător(nume și prenume)
 FINE WEST TOUR SRL                                                Semnătură
Reprezent legal,
 SCHUSTER JOZEFINNE ELIDA
Funcția ADMINISTRATOR
Semnătură
Ștampilă